Home Page

Passion for books
Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ
Akademik Yayınları - 1

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

İnternet Mağalarından Satın Alabilirsiniz:

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar


Türkiye'de Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ

Önsöz

Spor eğitiminin bilimsel yapılmasında en önemli unsur- lardan biri de kitaptır. Ülkemizde sporla ilgili eserlerin sayıca yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu kitap, Beden Eğitimi ve Spor Bölüm ve Yüksekokulları, lisans öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören aday akademisyenler ve aynı bölümlerin öğretim eleman- larına hitapetmekte olup son yıllarda Spor Bilimi üzerine yayınlanan kitap ve araştırma dergilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Öğrencilere ve meslekdaşlarıma faydalı olacağını umuyorum.

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ÜNLÜ,
Şubat 1998

Thumbnail Image 1

Arka Kapak

Büyüt...

Thumbnail Image 1

Giriş ve Başlangıç

İncele...

Thumbnail Image 1

Kaynaklar - İlk Sayfa

İncele...