Home Page

Passion for books
Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ
Akademik Yayınları - 2

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

İnternet Mağazalarından Satın alabilirsiniz:

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Türkiye' Spor Yönetimi ve Organizasyonu (Eleştirel Bir Bakış)

Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ

Önsöz

Hızlı değişme günümüzün en önemli özelliklerinden biridir. Her gün karşılaşılan problemlere yüzeyden bakma ve ön düşüncelerle çözüm arama şansı kalmamıştır. Spor toplum hayatında giderek daha fonksiyonel bir konum kazanan konulardan biridir. Bağlantılı olduğu konulardan koparmadan, sporumuzu değerlendirmek sağlıklı sonuçlara varabilmenin ilk temelidir. Sporu, sadece "fiziksel hareketlerin düzenli ve sürekli yapılması" biçiminde ifade edersek yanılmış oluruz. Sporumuzu, yüzeyden incelemelerle, yetersiz bilgilerle içinde bulunduğu durumdan kurtarma zamanı çoktan geçtiği halde, geçici heyecanlarla sporumuzun yönlendirilmesi çok ilginçtir. Toplumun yapısını iyi bilen, spor potansiyelini anında değerlendiren, günlük konular yanında, geleceğe dönük planlar yapan, çözüm arayan yöneticilerimiz ancak, sporumuzu sağlam temellere oturtabilir. Hemen her alanda olduğu gibi spor konusunda da başarı sağlamak için bütün milletler yoğun bir çalışma içindedirler, imkânlarını iyi değerlendirerek, üstünlük kurmak, güçlerini ispatlamak üzere uluslararası yarış giderek hızlanmıştır. Spordaki başarı da bir yerde o milletin moral kaynağı olmaktadır. Tasada ve sevinçte bir olan milletlerin kültürel birikimlerinden kaynaklanan bu durum, günümüzde belirgin bir şekilde kendini hissettirmektedir. Bu alandaki çalışmaların odak noktasında öteden beri olduğu gibi yine "üstün olma" "başarılı görünme" istekleri bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak da sporda başarısız olan millîler de bunu onur meselesi yaparak yersiz komplekslere kapılmaktadır. Bu kompleks daha çok gelişmekte olan ülkelerde belirgindir. Kalkınmış, ileri ülkeler seviyesine gelmiş ülkelerin spordaki durumuna baktığımızda, kalkınma planlarının içindeki spora ayrılan pay yerine, bağımsız spor kalkınma planları, bunlarla ilgili planlama stratejileri de yapılmıştır. Hatta ana spor kalkınma planlarında ve yıllık bütçe ayarlamalarında ilgili bütün ekonomik değerler bile hesap edilmiştir. Bu ülkelerdeki sporla ilgili uzmanlar, araştırmacılar ve spor bilim adamları arasında da kuvvetli bir işbirliği görmekteyiz. Gerek bilimsel, gerekse teknik bakımdan örnek aldığımız bu ülkelerin spordaki ileri seviyesinin ülkemiz içinde olmasını dilerim. Bilimsel çalışma ve araştırmalarda bulunmak üzere davet edildiğimiz Avrupa ülkelerinde gördük ki; Spor politikasının mülki ve idari yapı içinde dağıldığını, sporla ilgili uzman ve bilim adamları arasında kuvvetli bir işbirliği olduğunu, devlet olarak sporcularının sosyal güvenlik konusuna çözüm bulduğunu görmekteyiz. Ayrıca danışmanlık ve menajerlik sisteminin spor kamuoyunun bir parçası olduğunu belirtmek de yerinde olacaktır. Yurt dışındaki inceleme ve araştırmalarımızda, başarılı sporcuların ödüllendirilmesinde devletten çok özel firma ve devlet dışındaki kurumların ön planda olduğu, dünyaca ünlü sponsor firmaların ülke çapında devletten daha çok söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Türk Spor Teşkilatı için örnek olması bakımından Almanya da mevcut "Alman Spor Anayasası" da ülkemizde acilen yapılması gerekli "Spor Kanunu" için bir model olarak tavsiye edilebilir. Devlet ve Özel sektör iş adamları, bilim adamları Spor kulüpleri, Spor federasyonları ve üniversiteler arasında dayanışma ve işbirliği ile istikrarlı bir spor sistemi ortaya konarak işletilmelidir. Günümüzün bilimsel ve teknolojik bakışı arasındaki değişmelere ve gelişmelere paralel olarak, Türkiye'de sporla ilgili kurum ve kuruluşların hukuki yönden yeniden düzenlenmesi çalışmalarının yanında özellikle zihniyet ve uygulama alanındaki çelişkisinin giderilmesi mecburiyetine işaret ederiz. Çalışmamızın Spor Kamuoyuna, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, lisans öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören aday akademisyenler ve aynı bölümlerin öğretim elemanlarına faydalı olacağını umuyorum.

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Ünlü Edirne,
Kasım 1997

Thumbnail Image 1

Arka Kapak

Büyüt...

Thumbnail Image 1

Giriş ve İlk Sayfalar

İncele...

Thumbnail Image 1

Kaynaklar 1. Sayfa

İncele...