Home Page

Passion for books
Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ
Akademik Yayınları - 3

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar

Çok Yakında İnternet Mağazalarında:

Spor Bilimleri Üzerinde Araştırmalar


Spor Psikolojisi ve Motivasyon Üzerinde Araştırmalar

Dr. Phil. Namık Kemal ÜNLÜ

Önsöz

Sporun ve spor psikolojisinin esaslarından biri motiv ve motivasyonlardır. Dolayısıyla sporla az ya da çok ilgisi olan herkesin motiv, motivasyon terimlerini üzerine de çok iyi durması ve kavramları iyi bilmesi gerekir. Spor psikolojisi açısından, motivasyonun stratejik öneminin olup olmadığı, eğer varsa ne derece önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda spor psikolojisi açısından motivasyonun öneminin sporcu üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek günümüz spor bilimlerinde çok önemli konulardandır. Problemlerin çözümlenmesi ile elde eğilen veriler ışığında sporumuzda büyük gelişmelere imkân verebilir. Maç öncesi ve sonrası bir sporcunun bulunması gereken psikolojik durumun bilinmesi antrenörlere büyük yardımlar sağlayacağı gibi sporcularımızın da içinde bulunduğu durumu çözümlemek çok önemlidir. Bilindiği gibi spor psikolojisi açısından motivasyo¬nun önemi büyüktür. Müsabakaya iyi motive olan bir sporcu başarılı olabilir. Kısacası motivasyonun performansa büyük ölçüde etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Motivasyon kişilerin karakterlerini, ihtiyaç düzey¬lerini, kültür düzeylerini olumlu ya da olumsuz yönden etkileyebilir. Bunun için motive etmede şu veya bu yolun en etkili veya en iyi yol olduğunu söyleyebilmek zordur. Motive edilen sporcuyu çok iyi tanımak gerekir. Çünkü her sporcunun değişik motivleri bulunur ve herkesin motivleri aynı değildir. Sporcunun bütün fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel kapasiteleri ile kendilerini gerçekleştirmeleri tamamen motive olmalarına bağlıdır. Sporda psikolojik olarak güçlü olmada aşağıdaki özellikler önemli olmaktadır. Başarılı olmak için güçlü bir istek duymak (motivasyon, başarı motivasyonu). Baskı ve mücadele altında olumlu kalmak (stresle başa çıkma, imgeleme, gevşeme, kendi kendine konuşma). Kontrol edilebilir olanları etme (hedef belirleme, dikkat ve konsantrasyon), Dengeli bir tutumla yüksek bağlılık gösterme (motivasyon, bağlanma, hedef belirleme). Yüksek düzeyde kendine inanç gösterme (kendine güven). Olumlu vücut diline sahip olmak (kendine güven, olumlu benlik imajı ve benlik kavramı). Sporda başarılı performans için fiziksel - fizyolojik açıdan güçlü olmanın yanı sıra psikolojik (zihinsel ve duygusal) açıdan da güçlü ve sağlam olmak gerekir. Psikolojik açıdan daha güçlü olmak için fiziksel-fizyolojik çalışmaların yanı sıra psikolojik beceri antrenmanlarında yer verilmelidir. Doruk performans başarıları elde etmek sporcuya bütünsel yaklaşımları gerektirir. Bu bütünsellik içerisinde de psikolojik açıdan güçlü olmak önemli yer tutar.

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ÜNLÜ Edirne,
Eylül 1999

Thumbnail Image 1

Arka Kapak

Büyüt...

Thumbnail Image 1

Giriş ve İlk Sayfalar

İncele...

Thumbnail Image 1

Kaynakların ilk sayfası

İncele...